Szukaj

Regulamin


Galeria „PhotoGallery” jest internetową galerią, zajmującą się sprzedażą: fotografii do wystroju wnętrz, fotografii kolekcjonerskiej w limitowanych seriach oraz licencji do fotografii. Fotografie są sprzedawane bez passe-partout (paspartu) i oprawy w ramy. Istnieje możliwość na życzenie Klienta zakupu zdjęć oprawionych w passe-partout (paspartu) i ramę wg indywidualnej wyceny zatwierdzonej przez Klienta. Galeria „PhotoGallery” prowadzi również odpłatny wynajem wystaw i sprzedaż albumów, w tym pojedynczych egzemplarzy na zamówienie.  


Galeria "PhotoGallery" prowadzona jest wyłącznie przez firmę Panoramapress sp. z o.o. , NIP 9562149781, REGON 340046438, z siedzibą: ul. Broniewskiego 4/12, (87-100) Toruń, Polska telefon: +48 601 936 500; e-mail: gallery@panoramapress.com

Fotografia  - sposób złożenia zamówienia, ceny i formy płatności

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę. Aby dokonać zamówienia Klient wybiera zdjęcie (zdjęcia) i wkłada je do koszyka. Po włożeniu zdjęć do koszyka i sprawdzenia jego zawartości przechodzi do czynności „ZAMAWIAM”

 2. Klient może również dokonać zamówienia drogą e-mailową na adres gallery@panoramapress.com. Do złożenia zamówienia tą drogą niezbędne jest podanie w temacie wiadomości: ZAMÓWIENIE a w treści wysyłanej wiadomości podanie: numeru katalogowego i tytuł fotografii oraz wszelkie dane Klienta niezbędne do przeprowadzenia rozliczenia i wysyłki zamówionej fotografii (Imię i nazwisko, adres e-mail, adres na kogo ma być wystawiona faktura i adres wysyłki, telefon (w przypadku gdy zamawia to firma dodatkowo nazwa firmy, NIP i REGON).

 3. Ceny fotografii podane na stronach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN) i nie obejmują kosztów passe-partout (paspartu), oprawy i transportu. 

  Końcowa wartość zamówienia z kosztami wysyłki zależy od ilości i formatu zamówionej fotografii.

 4. Klient ma możliwość płatności przelewem bezpośrednio na konto bankowe.

 5. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zamówienia, indywidualny druk fotografii w wybranym formacie, a przypadku fotografii kolekcjonerskiej opatrzenie imiennym suchym stemplem, hologramem i podpisem Autora oraz dołączonymi dokumentami Digigraphie "PhotoGallery" przystępuje do druku po dokonaniu zapłaty w formie przelewu przez Zamawiającego, tym samym nie realizuje zamówień i wysyłek płatnych przy odbiorze.

Realizacja zamówienia

 1. Każda fotografia zaprezentowana w Galerii „PhotoGallery” zawiera opis, w tym format powiększenia. Poprzez format powiększenia rozumie się format całego arkusza papieru łącznie ze zdjęciem.

 2. a. Każda fotografia zamawiana w Galerii „PhotoGallery” wykonywana jest na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta Galerii „PhotoGallery”, gdzie Zamawiający wybiera fotografię.

  b. Każda fotografia w przypadku fotografii kolekcjonerskiej otrzymuje indywidualną, niepowtarzalną sygnaturę Autora fotografii zgodnie z zasadami Digigraphie.

  c. Wyjątek stanowią zdjęcia Autorów, którzy są Artystami lecz nie Artystami Digigraphie, wówczas ich prace w przypadku fotografii kolekcjonerskiej są sygnowane podpisem Autora, tytułem pracy, rokiem powstania, ilością zdjęć w serii – lecz nie posiadają suchej pieczęci i hologramu, a Certyfikat Autentyczności jest wystawiany przez Galerię „PhotoGallery”.

 3. Zamówienie jest przyjmowane poprzez witrynę "PhotoGallery" lub drogą e-mailową - szczegóły patrz pkt. 1 i pkt. 2.

 4. Realizacja zamówienia na fotografię następuje dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Galerię „PhotoGallery” oraz po dokonaniu płatności przez Zamawiającego.

 5. Limitowana ilość sprzedawanych fotografii powoduje, że realizacja zamówień odbywa się wg kolejności wpływania zamówień potwierdzonych. Termin realizacji może wynieść maksymalnie do 14 dni roboczych.

 6. Zamówienie - o ile nie zostało przekazane do realizacji (czyli przed potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Galerię „PhotoGallery” oraz dokonaniu płatności przez Zamawiającego) można anulować poprzez e-mail podając swoje imię i nazwisko, telefon oraz numer zamówienia.

 7. W momencie potwierdzenia przez Galerię „PhotoGallery” przyjęcia zamówienia do realizacji zamówienie nie może być już anulowane przez Klienta.

Dostarczenie i odbiór anulowane fotografii

 1. Podstawową formą dostarczania gotowych prac jest przesyłka realizowana poprzez firmę kurierską. (Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionej fotografii po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny odbioru) z pracowni artysty w Toruniu.

 2. Czas dostarczenia przesyłki nie jest wliczony do czasu realizacji Zamówienia, gdyż przesyłka realizowana jest przez firmę zewnętrzną, na działania której Galeria „PhotoGallery” nie ma wpływu.

 3. Galeria „PhotoGallery” zgodnie z wolą Klienta wysyła przesyłki na terenie Polski i poza jej granice. Zamówienia zagraniczne wymagają jednak indywidualnego ustalenia sposobu i ceny przesyłki. Klient jest informowany o cenie przesyłki, aby miał pełną informację o całkowitym koszcie złożonego zamówienia wraz z kosztami transportu.

 4. Każdorazowo przy składaniu i potwierdzaniu przyjęcia zamówienia przez Galerię „PhotoGallery”, Klient jest informowany o cenie przesyłki, aby miał pełną informację o całkowitym koszcie złożonego zamówienia wraz z kosztami transportu.

 5. Galeria „PhotoGallery” zaleca dokładne sprawdzenie opakowania dostarczonej przesyłki pod kątem ewentualnych śladów zgniecenia, złamania, rozerwania czy przedziurawienia opakowania. Zaleca się także rozpakowanie przesyłki w obecności osoby dostarczającej i sprawdzenie, czy zamówiona praca nie nosi śladów uszkodzeń powstałych w transporcie.

 6. Należy także obejrzeć prace dostarczoną przez kuriera i stwierdzić poprawność z zamówieniem oraz czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transportem. Za uszkodzenia w transporcie odpowiada Kurier.

Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo reklamować pracę uszkodzoną w transporcie, pod warunkiem dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy i spisania z nim Protokołu Uszkodzenia wraz z jednoczesnym odesłaniem przesyłki zwrotnie poprzez Kuriera w stanie i w opakowaniu jakim ją odbierał. Jednocześnie jest zobowiązany o tym fakcie poinformować Galerię „PhotoGallery” drogą e-mail (gallery@panoramapress.com) przedstawiając numer zamówienia, dowodu zakupu i Protokołu Uszkodzenia, czynność tą należy wykonać niezwłocznie maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaistniałego zdarzenia. Za uszkodzenia w transporcie odpowiada Kurier.

 2. Reklamacje są rozpatrywane po otrzymaniu kompletu niezbędnych dokumentów stwierdzających uszkodzenie przesyłki wraz z zawartością (patrz pkt. 1 "Reklamacje i zwroty") oraz reklamowanej pracy w możliwie szybkim terminie – maksymalnie do 14 dni roboczych.

 3. Ponowne wysłanie pracy zgodnej z zamówieniem Klienta nastąpi na koszt Galerii „PhotoGallery” w terminie do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 4. Galeria „PhotoGallery” nie odbiera paczek i przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych bez wcześniejszych ustaleń z Galerią „PhotoGallery”.

 5. W związku z wykonywaniem na indywidualne zamówienie Klienta druku fotografii i w przypadku fotografii kolekcjonerskiej opatrzeniem przez Autora fotografii niezbędną sygnaturą wraz z Certyfikatami Autentyczności, Galeria „PhotoGallery” nie przyjmuje zwrotów, które nie są reklamacją związaną z uszkodzeniami powstałymi w transporcie. Galeria „PhotoGallery” prosi o świadome dokonywanie zakupów.

Polityka prywatności

 1. Galeria „PhotoGallery” nie wymaga od Klienta rejestrowania lub logowania się na stronie, w celu dokonania zakupu.

 2. Wszelkie dane osobowe Klienta potrzebne są jedynie do realizacji zamówienia, jakie składa Klient do Galerii „PhotoGallery”.

 3. Dane osobowe Klientów Galerii „PhotoGallery” nie są upubliczniane, przekazywane, udostępniane czy sprzedawane żadnym osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem udostępniania danych Klienta Autorowi fotografii, jest to niezbędne do wypisania Certyfikatu i naniesieniu numeru fotografii z serii oraz firmie dostarczającej zamówione przez Klienta fotografie, co jest niezbędne do wywiązania się Galerii „PhotoGallery” z realizacji zlecenia.

 4. Dowodem zakupu dokonanego w Galerii „PhotoGallery” jest zawsze faktura VAT.


Prezentowane fotografie / prawa autorskie

 1. Galeria „PhotoGallery” jest galerią, która ma prawo dysponowania i sprzedaży fotografii prezentowanych na stronie "PhotoGallery"

 2. Wszystkie prezentowane na stronie Galerii „PhotoGallery” fotografie chronione są prawami autorskimi. Powiększenia fotografii prezentowane na stronie internetowej oznaczone są logo Galerii „PhotoArt”, i nie zawierają oryginalnych podpisów Autora. Jakiekolwiek kopiowanie, wykonywanie tzw. zrzutów ekranowych w celach powielania i publikacji, zapisywanie i utrwalanie prezentowanych w Galerii „PhotoGallery” fotografii jest zabronione.

 3. Jakiekolwiek kopiowanie i powielanie oraz reprodukowanie zakupionych w Galerii „PhotoGallery” fotografii oraz wszelkiej dołączonej do niej dokumentacji jest zabronione.

 4. Kolorystyka zdjęć oglądanych na monitorze może różnić się od rzeczywistej kolorystyki zakupionej fotografii co związane jest z różnymi ustawieniami jasności i kontrastu Państwa monitora, jak również z wydrukami wykonywanymi w przestrzeni barwnej szerszej niż zakres barw reprodukowanych na monitorze.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje i ceny przedstawione na stronach stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Obowiązującymi i ostatecznymi cenami są wyłącznie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym każdorazowo po złożeniu zamówienia przez Klienta do Galerii „PhotoGallery”, obejmującymi cenę fotografii i kosztów ewentualnej oprawy i transportu.

 3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Przekazanie klientowi dokumentu sprzedaży (faktury VAT) następuje wraz z przesyłką fotografii.

 5. Złożenie zamówienia na fotografię w Galerii „PhotoGallery” oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów