ZDJĘCIA DO WYSTROJU WNĘTRZ - FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA - ALBUMY - WYSTAWY DO WYNAJĘCIA

Szukaj

Regulamin

Regulamin ustanowiony przez FotoGallery określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fotogallery.eu

1. FotoGallery jest internetową galerią, zajmującą się sprzedażą:

- fotografii do wystroju wnętrz,
- fotografii kolekcjonerskiej w limitowanych seriach,
- licencji do fotografii
- książek - wydawnictw albumowych
- innych form poligraficznych typu kalendarze, pocztówki.
- wydawnictw wykonywanych w technologii druku na zamówienie

2. FotoGallery prowadzi również odpłatny wynajem wystaw.

3. Fotografie,sprzedawane w FotoGallery można zakupić w postaci: 
- samego wydruku,
- wydruku oprawionego w passe-partout (paspartu),
- wydruku oprawionego w ramę razem z lub bez 
passe-partout (paspartu) w zależności od rodzaju zdjęcia.
Szczegółowa informacja podana jest w opisie każdej fotografii.

4. Przy niestandardowych formatach oprawa zdjęć wykonywana jest wg indywidualnej wyceny zatwierdzonej przez Klienta.

5. Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji odnośnie cech towarów dostępnych w FotoGallery oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 601 936 500 w dni robocze w godzinach 08-16, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gallery@panoramapress.com, na którą obsługa FotoGallery odpowiada w terminie do 24 godzin.


Sposób złożenia zamówienia, ceny

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę. Aby dokonać zamówienia Klient wybiera zdjęcie (zdjęcia) lub inny produkt i wkłada je do koszyka. Po włożeniu produktu do koszyka i sprawdzenia jego zawartości przechodzi do czynności „ZAMAWIAM”

 2. Klient może również dokonać zamówienia drogą e-mailową na adres gallery@panoramapress.com. Do złożenia zamówienia tą drogą niezbędne jest podanie w temacie wiadomości: ZAMÓWIENIE a w treści wysyłanej wiadomości podanie: numeru katalogowego i tytuł fotografii oraz wszelkie dane Klienta niezbędne do przeprowadzenia rozliczenia i wysyłki zamówionej fotografii (Imię i nazwisko, adres e-mail, adres na kogo ma być wystawiona faktura i adres wysyłki, telefon (w przypadku gdy zamawia to firma dodatkowo nazwa firmy, NIP i REGON).

 3. Ceny fotografii i innych produktów podane na stronach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN) i nie obejmują kosztów opakowania i transportu.

 4. Końcowa wartość zamówienia z kosztami wysyłki zależy od wagi, ilości i formatu zamówionej fotografii.

 5. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zamówienia, FotoGallery przystępuje do realizacji zamówienia po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego i zaksięgowaniu na koncie FotoGallery, tym samym nie realizuje zamówień i wysyłek płatnych przy odbiorze.

Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie FotoGallery następujące formy płatności:
  a) Przelew tradycyjny
  b) Płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 3. W przypadku zwrotu, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej - zwrot środków zostanie dokonany na rachunek karty płatniczej.

 4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych produktów.

 5. Płatność kwoty Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Realizacja zamówienia

 1. Każda fotografia i inny produkt zaprezentowany w FotoGallery zawiera pełen opis, w tym format zdjęcia. Poprzez format zdjęcia rozumie się format całego arkusza papieru łącznie ze zdjęciem.

 2. Każda fotografia zamawiana w FotoGallery wykonywana jest na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta FotoGallery, gdzie Zamawiający wybiera fotografię.

 3. Każda fotografia w przypadku fotografii kolekcjonerskiej otrzymuje indywidualną, niepowtarzalną sygnaturę Autora fotografii zgodnie z zasadami Digigraphie. Wyjątek stanowią zdjęcia Autorów, którzy nie są Artystami Digigraphie, wówczas ich prace w przypadku fotografii kolekcjonerskiej są sygnowane podpisem Autora, tytułem pracy, rokiem powstania, ilością zdjęć w serii – lecz nie posiadają suchej pieczęci i hologramu, a Certyfikat Autentyczności jest wystawiany przez FotoGallery.

 4. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę FotoGallery lub drogą e-mailową - szczegóły patrz pkt. 1 i pkt. 2.

 5. Realizacja zamówienia na fotografię lub inny produkt następuje dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez FotoGallery oraz po dokonaniu płatności przez Zamawiającego.

 6. Limitowana ilość sprzedawanych fotografii powoduje, że realizacja zamówień odbywa się wg kolejności wpływania zamówień potwierdzonych. Termin realizacji może wynieść maksymalnie do 14 dni roboczych.

 7. Zamówienie - o ile nie zostało przekazane do realizacji (czyli przed potwierdzeniem realizacji zamówienia przez FotoGallery oraz dokonaniu płatności przez Zamawiającego) można anulować poprzez e-mail podając swoje imię i nazwisko, telefon oraz numer zamówienia.

 8. W momencie potwierdzenia przez FotoGallery przyjęcia zamówienia do realizacji zamówienie nie może być już anulowane przez Klienta.

Dostarczenie i odbiór

 1. Podstawową formą dostarczania zamówionych produktów jest przesyłka realizowana poprzez firmę kurierską. W przypadku fotografii istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionej fotografii po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny odbioru z pracowni artysty w Toruniu.

 2. Czas dostarczenia przesyłki nie jest wliczony do czasu realizacji Zamówienia, gdyż przesyłka realizowana jest przez firmę zewnętrzną, na działania której FotoGallery nie ma wpływu.

 3. FotoGallery zgodnie z wolą Klienta wysyła przesyłki na terenie Polski
  i poza jej granice. Zamówienia zagraniczne wymagają jednak indywidualnego ustalenia sposobu i ceny przesyłki. Klient jest informowany o cenie przesyłki, aby miał pełną informację o całkowitym koszcie złożonego zamówienia wraz z kosztami transportu.

 4. Każdorazowo przy składaniu i potwierdzaniu przyjęcia zamówienia przez FotoGallery, Klient jest informowany o cenie przesyłki, aby miał pełną informację o całkowitym koszcie złożonego zamówienia wraz z kosztami transportu.

 5. FotoGallery zaleca dokładne sprawdzenie opakowania dostarczonej przesyłki pod kątem ewentualnych śladów zgniecenia, złamania, rozerwania czy przedziurawienia opakowania. Zaleca się także rozpakowanie przesyłki w obecności osoby dostarczającej i sprawdzenie, czy zamówiona praca nie nosi śladów uszkodzeń powstałych w transporcie.

 6. Należy także obejrzeć prace dostarczoną przez kuriera i stwierdzić poprawność z zamówieniem oraz czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transportem. Za uszkodzenia w transporcie odpowiada Kurier.

Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo reklamować pracę uszkodzoną w transporcie, pod warunkiem dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy (kuriera) i spisania z nim Protokołu Uszkodzenia wraz z jednoczesnym odesłaniem przesyłki zwrotnie poprzez Kuriera w stanie i w opakowaniu jakim ją odbierał. Jednocześnie jest zobowiązany o tym fakcie poinformować FotoGallery drogą e-mail (gallery@panoramapress.com) przedstawiając numer zamówienia, dowodu zakupu i Protokołu Uszkodzenia, czynność tą należy wykonać niezwłocznie maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaistniałego zdarzenia. Za uszkodzenia w transporcie odpowiada Kurier.

 2. Reklamacje są rozpatrywane po otrzymaniu kompletu niezbędnych dokumentów stwierdzających uszkodzenie przesyłki wraz z zawartością (patrz pkt. 1 "Reklamacje i zwroty") oraz reklamowanej pracy w możliwie szybkim terminie – maksymalnie do 14 dni roboczych.

 3. Ponowne wysłanie pracy zgodnej z zamówieniem Klienta nastąpi na koszt FotoGallery w terminie do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 4. FotoGallery nie odbiera paczek i przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych bez wcześniejszych ustaleń z FotoGallery.

 5. W związku z wykonywaniem na indywidualne zamówienie Klienta druku fotografii i w przypadku fotografii kolekcjonerskiej opatrzeniem przez Autora fotografii niezbędną sygnaturą wraz z Certyfikatami Autentyczności, FotoGallery nie przyjmuje zwrotów, które nie są reklamacją związaną z uszkodzeniami powstałymi w transporcie.
  FotoGallery prosi o świadome dokonywanie zakupów.

Polityka prywatności

 1. FotoGallery nie wymaga od Klienta rejestrowania lub logowania się na stronie, w celu dokonania zakupu.

 2. Wszelkie dane osobowe Klienta potrzebne są jedynie do realizacji zamówienia, jakie składa Klient do FotoGallery.

 3. Dane osobowe Klientów FotoGallery nie są upubliczniane, przekazywane, udostępniane czy sprzedawane żadnym osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem udostępniania danych Klienta Autorowi fotografii, jest to niezbędne do wypisania Certyfikatu i naniesieniu numeru fotografii z serii oraz firmie dostarczającej zamówione przez Klienta fotografie, co jest niezbędne do wywiązania się FotoGallery z realizacji zlecenia.

 4. Dowodem zakupu dokonanego w FotoGallery jest zawsze faktura VAT.


Prezentowane fotografie / prawa autorskie

 1. FotoGallery jest galerią, która ma prawo dysponowania i sprzedaży fotografii prezentowanych na stronie FotoGallery.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie FotoGallery fotografie chronione są prawami autorskimi. Powiększenia fotografii prezentowane na stronie internetowej mogą być oznaczone logo Galerii „PhotoArt”, jak również nie zawierają oryginalnych podpisów Autora zdjęć.
  Jakiekolwiek kopiowanie, wykonywanie tzw. zrzutów ekranowych w celach powielania i publikacji, zapisywanie i utrwalanie prezentowanych w FotoGallery fotografii jest zabronione.

 3. Jakiekolwiek kopiowanie i powielanie oraz reprodukowanie zakupionych w FotoGallery fotografii oraz wszelkiej dołączonej do niej dokumentacji jest zabronione.

 4. Kolorystyka zdjęć oglądanych na monitorze może różnić się od rzeczywistej kolorystyki zakupionej fotografii co związane jest z różnymi ustawieniami jasności i kontrastu Państwa monitora, jak również z wydrukami wykonywanymi w przestrzeni barwnej szerszej niż zakres barw reprodukowanych na monitorze.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje i ceny przedstawione na stronach stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Obowiązującymi i ostatecznymi cenami są wyłącznie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym każdorazowo po złożeniu zamówienia przez Klienta do FotoGallery, obejmującymi cenę fotografii lub innego produktu, kosztów ewentualnej oprawy i transportu.

 3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Przekazanie klientowi dokumentu sprzedaży (faktury VAT) następuje wraz z przesyłką fotografii lub innego produktu ze sklepu FotoGallery.

 5. Złożenie zamówienia na fotografię lub inny produkt zawarty w FotoGallery oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
 6. FotoGallery prowadzona jest wyłącznie przez firmę Panoramapress sp. z o.o. , NIP 9562149781, REGON 340046438, z siedzibą: ul. Broniewskiego 4/12, (87-100) Toruń, Polska telefon: +48 601 936 500; e-mail: gallery@panoramapress.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów