Regulamin

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.fotogallery.eu, prowadzonym przez Panoramapress sp. z o.o., Włocławska 167, Toruń 87-100, NIP: 9562149781, REGON: 340046438. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu, pod numerem KRS 0000236045. adres poczty elektronicznej: biuro@fotogallery.eu, nr telefonu kontaktowego: +48 601 936 500.

§ 1
OGÓLNE

1.Sklep internetowy FotoGallery jest galerią on-line, zajmującą się sprzedażą:

- fotografii do wystroju wnętrz,
- fotografii kolekcjonerskiej w limitowanych seriach,
- licencji do fotografii
- książek - wydawnictw albumowych
- innych form poligraficznych typu kalendarze, pocztówki.
- wydawnictw wykonywanych w technologii druku na zamówienie

2. Sklep internetowy FotoGallery prowadzi również odpłatny wynajem wystaw.

3. Fotografie,sprzedawane w naszym sklepie internetowym FotoGallery można zakupić w postaci:
- samego wydruku,
- wydruku oprawionego w passe-partout (paspartu),
- wydruku oprawionego w ramę razem z lub bez passe-partout
(paspartu) w zależności od rodzaju zdjęcia. Szczegółowa informacja podana jest w opisie każdej fotografii.

4. Przy niestandardowych formatach oprawa zdjęć wykonywana jest wg indywidualnej wyceny zatwierdzonej przez Klienta.

5. Obsługa sklepu internetowego udziela wyczerpujących informacji odnośnie cech towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz w kwestiach związanych ze sprzedażą.

6. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem +48 601 936 500 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fotogallery.eu, na którą obsługa sklepu internetowego FotoGallery odpowiada w terminie do 24 godzin.


§ 2
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

 2. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 4. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Panoramapress sp. z o.o.

 2. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

 3. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.§ 4
JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY.

 1. Umowę sprzedaży (zamówienie) można zawrzeć w języku polskim.

 2. Zachowujemy treść umowy (zamówienia) i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta (w przypadku założenia konta). Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej naszego sklepu internetowego www.fotogallery.eu, w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści, w specjalnej zakładce informacyjnej REGULAMIN dostępnej na stronie naszego sklepu.

§5
SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, CENY.

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę sklepu www.fotogallery.eu. Aby dokonać zamówienia Klient wybiera zdjęcie (zdjęcia) lub inny produkt i wkłada je do koszyka. Po włożeniu produktu do koszyka i sprawdzenia jego zawartości przechodzi do czynności „ZAMAWIAM”.

 2. W szczególnych przypadkach Klient może również dokonać zamówienia drogą e-mailową na adres biuro@fotogallery.eu. Do złożenia zamówienia tą drogą niezbędne jest podanie w temacie wiadomości: ZAMÓWIENIE a w treści wysyłanej wiadomości podanie: numeru katalogowego i tytuł fotografii oraz wszelkie dane Klienta niezbędne do przeprowadzenia rozliczenia i wysyłki zamówionej fotografii (Imię i nazwisko, adres e-mail, adres na kogo ma być wystawiona faktura i adres wysyłki, telefon (w przypadku, gdy zamawia to firma dodatkowo nazwa firmy, NIP i REGON oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy).

 3. Ceny fotografii i innych produktów podane na stronach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN) i nie obejmują kosztów opakowania i transportu.

 4. Końcowa wartość zamówienia z kosztami wysyłki zależy od wagi, ilości i formatu zamówionej fotografii.

 5. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zamówienia, sklep internetowy FotoGallery przystępuje do realizacji zamówienia po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego i zaksięgowaniu na koncie sklepu internetowego FotoGallery, tym samym nie realizuje zamówień i wysyłek płatnych przy odbiorze.

 6. Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

§6
PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia w sklepie internetowym FotoGallery następujące formy płatności:
  a) Przelew tradycyjny
  b) Płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 3. W przypadku zwrotu, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej - zwrot środków zostanie dokonany na rachunek karty płatniczej.

 4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych produktów.

 5. Płatność kwoty Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.


§7
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Każda fotografia i inny produkt zaprezentowany w naszym sklepie internetowym FotoGallery zawiera pełen opis, w tym format zdjęcia. Poprzez format zdjęcia rozumie się format całego arkusza papieru łącznie ze zdjęciem.

 2. Każda fotografia zamawiana w sklepie internetowym FotoGallery wykonywana jest na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta naszego sklepu internetowego, gdzie Zamawiający wybiera fotografię, jej format i inne opcje (pass-partu i rama).

 3. Każda fotografia w przypadku fotografii kolekcjonerskiej otrzymuje indywidualną, niepowtarzalną sygnaturę Autora fotografii zgodnie z zasadami Digigraphie. Wyjątek stanowią zdjęcia Autorów, którzy nie są Artystami Digigraphie, wówczas ich prace w przypadku fotografii kolekcjonerskiej są sygnowane podpisem Autora, tytułem pracy, rokiem powstania, ilością zdjęć w serii – lecz nie posiadają suchej pieczęci i hologramu, a Certyfikat Autentyczności jest wystawiany przez sklep internetowy FotoGallery.

 4. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę sklepu internetowego www.fotogallery.eu.

 5. Realizacja zamówienia na fotografię lub inny produkt następuje dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy FotoGallery oraz po dokonaniu płatności przez Zamawiającego.

 6. Limitowana ilość sprzedawanych fotografii powoduje, że realizacja zamówień odbywa się wg kolejności wpływania zamówień potwierdzonych. Termin realizacji może wynieść maksymalnie do 14 dni roboczych (nie jest wliczony czas dostawy przez Kuriera).

 7. Zamówienie - o ile nie zostało przekazane do realizacji (czyli przed potwierdzeniem realizacji zamówienia przez nasz sklep internetowy FotoGallery oraz dokonaniu płatności przez Zamawiającego) można anulować poprzez e-mail podając swoje imię i nazwisko, telefon oraz numer zamówienia.

 8. W momencie potwierdzenia przez sklep internetowy FotoGallery przyjęcia zamówienia do realizacji zamówienie nie może być już anulowane przez Klienta.

 9. Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.


§8
DOSTARCZENIE I ODBIÓR

 1. Podstawową formą dostarczania zamówionych produktów jest przesyłka realizowana poprzez firmę kurierską. W przypadku fotografii istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionej fotografii po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny odbioru z pracowni Artysty w Toruniu.

 2. Czas dostarczenia przesyłki nie jest wliczony do czasu realizacji Zamówienia, gdyż przesyłka realizowana jest przez firmę zewnętrzną, na działania której sklep internetowy FotoGallery nie ma wpływu.

 3. Sklep internetowy FotoGallery zgodnie z wolą Klienta wysyła przesyłki na terenie Polski i poza jej granice. Zamówienia zagraniczne wymagają jednak indywidualnego ustalenia sposobu i ceny przesyłki, przed dokonanie zamówienia. Klient jest informowany o cenie przesyłki, aby miał pełną informację o całkowitym koszcie złożonego zamówienia wraz z kosztami transportu.

 4. Każdorazowo przy składaniu i potwierdzaniu przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy FotoGallery, Klient jest informowany o cenie przesyłki, aby miał pełną informację o całkowitym koszcie złożonego zamówienia wraz z kosztami transportu.

 5. Sklep internetowy FotoGallery zaleca dokładne sprawdzenie opakowania dostarczonej przesyłki pod kątem ewentualnych śladów zgniecenia, złamania, rozerwania czy przedziurawienia opakowania. Zaleca się także rozpakowanie przesyłki w obecności osoby dostarczającej i sprawdzenie, czy zamówiona praca nie nosi śladów uszkodzeń powstałych w transporcie.

 6. Należy także obejrzeć prace dostarczoną przez kuriera i stwierdzić poprawność z zamówieniem oraz czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transportem. Za uszkodzenia w transporcie odpowiada Kurier.

 7. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej CZAS I KOSZTY DOSTAWY na stronie naszego sklepu.

 8. Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.


§9
REKLAMACJE I ZWROTY
Dotyczy Konsumentów

 1. Klient ma prawo reklamować pracę uszkodzoną w transporcie, pod warunkiem dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy (kuriera) i spisania z nim Protokołu Uszkodzenia wraz z jednoczesnym odesłaniem przesyłki zwrotnie poprzez Kuriera w stanie i w opakowaniu jakim ją odbierał. Jednocześnie jest zobowiązany o tym fakcie poinformować sklep internetowy FotoGallery drogą e-mail (biuro@fotogallery.eu) przedstawiając numer zamówienia, dowodu zakupu i Protokołu Uszkodzenia. Czynność tą należy wykonać niezwłocznie maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaistniałego zdarzenia. Za uszkodzenia w transporcie odpowiada Kurier.

 2. Reklamacje są rozpatrywane po otrzymaniu kompletu niezbędnych dokumentów stwierdzających uszkodzenie przesyłki wraz z zawartością (patrz pkt. 1 "Reklamacje i zwroty") oraz reklamowanej pracy w możliwie szybkim terminie – maksymalnie do 14 dni roboczych.

 3. Ponowne wysłanie pracy zgodnej z zamówieniem Klienta nastąpi na koszt sklepu internetowego FotoGallery w terminie do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 4. Sklep internetowy FotoGallery nie odbiera paczek i przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych bez wcześniejszych ustaleń ze sklepem internetowym FotoGallery.

 5. W związku z wykonywaniem na indywidualne zamówienie Klienta druku fotografii i w przypadku fotografii kolekcjonerskiej opatrzeniem przez Autora fotografii niezbędną sygnaturą wraz z Certyfikatami Autentyczności, sklep internetowy FotoGallery nie przyjmuje zwrotów, które nie są reklamacją związaną z uszkodzeniami powstałymi w transporcie.
  Sklep internetowy FotoGallery prosi o świadome dokonywanie zakupów.

 6. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego): Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

 7. Dotyczy Przedsiębiorców: W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.


§10
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:


     a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. zamówienia fotografii, która jest wydrukowana pod format wybrany przez Klienta i/lub oprawiona dodatkowo w ramę na życzenie Klienta);


     b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


    c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


    d) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    e) w której przedmiotem świadczenia są licencje do fotografii lub filmów, których dostarczenie odbywa się poprzez wysłanie pliku pocztą e-mail lub innym narzędziem do przesyłania plików na adres Klienta, lub zostało pobrane przez Klienta z linku wskazanego przez Sprzedawcę;


    f) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Szczegóły w zakładce informacyjnej ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA dostępnej na stronie naszego sklepu.  §11
  POLITYKA PRYWATNOŚCI.

  1. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:
   Panoramapress sp. z o.o., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń ​​
   biuro@fotogallery.eu

  2. Sklep internetowy FotoGallery wymaga od Klienta rejestrowania (założenia konta) i logowania się na stronie, w celu dokonania zakupu lub dokonania zakupu jako gość bez potrzeby zakładania konta.

  3. Wszelkie dane osobowe Klienta potrzebne są jedynie do realizacji zamówienia, jakie składa Klient do sklepu internetowego FotoGallery.

  4. Dane osobowe Klientów FotoGallery nie są upubliczniane, przekazywane, udostępniane czy sprzedawane żadnym osobom i podmiotom trzecim, z wyjątkiem udostępniania danych Klienta Autorowi fotografii, jest to niezbędne do wypisania Certyfikatu i naniesieniu numeru fotografii z serii oraz firmie dostarczającej zamówione przez Klienta fotografie, co jest niezbędne do wywiązania się FotoGallery z realizacji zlecenia.

  5. Dowodem zakupu dokonanego w FotoGallery jest zawsze faktura VAT.

  6. Szczegółowe informacje o polityce prywatności są w specjalnej zakładce informacyjnej POLITYKA PRYWATNOŚCI dostępnej na stronie naszego sklepu.


  §12
  PREZENTOWANE FOTOGRAFIE / PRAWA AUTORSKIE

  1. Sklep internetowy FotoGallery jest galerią, która ma prawo dysponowania i sprzedaży fotografii prezentowanych na stronie FotoGallery.

  2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego FotoGallery fotografie chronione są prawami autorskimi. Powiększenia fotografii prezentowane na stronie internetowej mogą być oznaczone logo sklepu internetowego FotoGallery, jak również nie zawierają oryginalnych podpisów Autora zdjęć.
   Jakiekolwiek kopiowanie, wykonywanie tzw. zrzutów ekranowych w celach powielania i publikacji, zapisywanie i utrwalanie prezentowanych w sklepie internetowym FotoGallery fotografii jest zabronione.

  3. Jakiekolwiek kopiowanie i powielanie oraz reprodukowanie zakupionych w sklepie internetowym FotoGallery fotografii oraz wszelkiej dołączonej do niej dokumentacji jest zabronione.

  4. Kolorystyka zdjęć oglądanych na monitorze może różnić się od rzeczywistej kolorystyki zakupionej fotografii co związane jest z różnymi ustawieniami jasności i kontrastu Państwa monitora, jak również z wydrukami wykonywanymi w przestrzeni barwnej szerszej niż zakres barw reprodukowanych na monitorze.


  §13
  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  1. W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do Newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.


  §14
  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK.

  Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.


  §15
  POZASĄDOWE ROZWIĄZANIE SPORÓW.

  1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

  2. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

  §16
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Informacje i ceny przedstawione na stronach stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  2. Obowiązującymi i ostatecznymi cenami są wyłącznie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym każdorazowo po złożeniu zamówienia przez Klienta do sklepu internetowego FotoGallery, obejmującymi cenę fotografii lub innego produktu, kosztów ewentualnej oprawy i transportu.

  3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

  4. Przekazanie klientowi dokumentu sprzedaży (faktury VAT) następuje wraz z przesyłką fotografii lub innego produktu ze sklepu internetowego FotoGallery.

  5. Złożenie zamówienia na fotografię lub inny produkt zawarty w sklepie internetowym FotoGallery oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

  6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
  7. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  8. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

  Wspieraj sztukę. Znajdź fotografię, którą pokochasz. A może książka na długie zimowe wieczory.

   

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.